Menu Tražilica
Impuls krovovi

Termotop

Impuls krovovi

Krov TERMOTOP se u praksi zove: krov – strop. Kako je konstrukcija lagana, mora prema zahtjevima važeće zakonske regulative, imati toplinsku provodljivost s vrijednošću najviše k = 0,35 W/m2K, a da pri tom mora također zadovoljavati toplinsku stabilnost s koeficijentom prigušenja oscilacija temperature u vrijednosti (vmm = 25).

 

TERMOTOP je toplinska izolacija za potkrovlja koja omogućava optimalnu izvedbu kosog krova iznad prostora za stanovanje (mansarde) kod novogradnji i sanacija. Osnovni elementi sistema su TERMOTOP ploče s visokom gustoćom kamene vune (cca 150 kg/m3) i one su uvijek ugrađene iznad rogova. Izvedba krova prema sistemu TERMOTOP je jednostavna, ekonomična i osigurava odlične uvjete za boravak.

TERMOTOP SE PRIMJENJUJE UZ SVE VRSTE KROVNIH POKROVA (opekarski i betonski crijep, limeni pokrovi, bitumenski pokrovi…)

TERMOTOP je također namijenjena za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu krovne kosine. Ugrađuje se u punoj površini s vanjske strane iznad rogova kao dodatna izolacija u slučaju kada nije moguće dodatno toplinski izolirati unutar krovne konstrukcije. Potrebno je obratiti pažnju na dopušteno opterećenje primarnog pokrova, nagib krovne konstrukcije te spojne elemente.Više o Termotop izolaciji pogledajte ovdje

Naši partneri