Menu Tražilica
Impuls krovovi

Tesarski radovi

Drveno krovište, drvena konstrukcija, dormer prozor. 

Impuls krovovi

Tesarski radovi predstavljaju rad s drvenom građom koja se koristi za izradu oplata, skela ili nekih drugih konstrukcija. Pod tesarskim radovima takođe se ubraja i izrada krova sa različitim oblicima krovišta. Naša specijalnost su drvena krovišta i drvene konstrukcije koje izvodimo pri krovoporivačkim radovima.

Naši partneri