Menu Tražilica
Impuls krovovi

Limarija krovova

Atika, odvodne cijevi, koljeno žlijeba, skriveni žljebovi, gromobrani, kovinski krov, pokrivanje kula sa limom, brza montaža limenih krovova.

Impuls krovovi

U limariju i radove na krovovima spadaju: atika, odvodne cijevi, koljeno žlijeba, skriveni žljebovi, gromobrani, kovinski krov, pokrivanje kula sa limom, brza montaža limenih krovova.

Sa sve boljim razumjevanjem raznih tipova i stilova pokrovnih limova, izvođači danas mogu sve lakše i bolje savjetovati što se tiče montaže novog limenog krova, kao i kod konvertiranja drugih pokrovnih sistema u limeni.

Standardni pocinčani metalni krov dokazano traje više od 40 godina na postojećim građevinama. Sadašnje prevlake (premazivanja) i pocinčane-zaštitne tehnike dozvoljavaju novim limenim panelima da traju čak i duže! Analiza životnog vijeka lima dokazuje da je kombiniranje dugotrajnih građevinskih proizvoda, sa manjim troškovima odžavanja, puno bolje za okolinu i ima više poslovnog smisla.

Limeni krov također doprinosi održivosti. “Zeleni” pokreti širom svijeta zastupaju ponovnu upotrebu, recikliranje, korištenje reciklirajućih materijala i umanjivanje otpada, što uključuje smanjivanje volumena otpada koji se često povezuje s konvencionalnim zamjenama i radovima na krovu.

Naši partneri